Unit 9: Comparisons and superlatives(bài 9: Các dạng so sánh của tính từ và trạng từ - Phần 2)

II. Grammar (ngữ pháp)

| Ngày: 13/11/2020 13:57

Khảo sát ý kiến của bạn
Giao diện web mới của may 10?
Giao diện đẹp
Dễ nhìn
Có nhiều nét mới và thu hút
Không đẹp
Khó dùng

Tin nổi bật