Unit 2: Question words (Bài 2:Từ để hỏi)

I. Vocabulary ( Phần 1: từ vựng)

| Ngày: 07/02/2020 16:45

Khảo sát ý kiến của bạn
Giao diện web mới của may 10?
Giao diện đẹp
Dễ nhìn
Có nhiều nét mới và thu hút
Không đẹp
Khó dùng

Tin nổi bật