ID92

Người tiều phu và chiếc rìu “cùn”

Trong cuộc sống của chúng ta, chăm chỉ không có gì là xấu, nhưng đôi khi cần có một khoảng ngừng nghỉ để “mài sắc chiếc rìu”, làm mới bản thân thông qua việc tự học tập và rèn luyện. Nếu không, chúng ta sẽ nhanh chóng bị “cùn” đi, và mất dần đi khả năng làm việc hiệu quả của mình. Đây chính là thông điệp được Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền gửi tới anh chị em và các bạn qua câu chuyện “Người tiều phu và chiếc rìu “cùn””.