ID92

Phong thủy tốt nhất đời người

Bất cứ ai, một khi trong lòng đã tiếp nhận niềm vui, an lạc của người khác, biết nghĩ cho người khác thì người có lợi không chỉ là người khác mà còn bao gồm cả bản thân chúng ta. Đó chính là thông điệp được Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền gửi tới người lao động May 10 qua câu chuyện “Phong thủy tốt nhất đời người”.