ID92

Người mẹ tuyệt vời

“Người mẹ tuyệt vời” chính là câu chuyện được Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền dành tặng cho toàn thể người lao động May 10 trong tuần này. Cha mẹ đã trao cho chúng ta cuộc sống, dành cả cuộc đời để nuôi dưỡng chúng ta, và dành tặng cho chúng ta tất cả những gì họ có. Hãy trân trọng cha mẹ vì có thể họ đã phải đánh đổi rất nhiều điều để trở thành cha mẹ của bạn…