ID92

Tô mì

Tình thương yêu và lòng tự trọng chính là thông điệp mà Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền gửi tới cán bộ công nhân viên qua câu chuyện: "Tô mì".