ID92

Tảng đá

Không bất kỳ ai có thể quyết định cuộc đời bạn sẽ ra sao. Bạn lựa chọn con đường đi như thế nào thì bạn chính là quyết định cuộc đời mình như vậy. Đây chính là thông điệp mà Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền muốn gửi tới anh chị em qua câu chuyện “Tảng đá”.