ID92

Vô luận là đi đến nơi nào đều sẽ có người yêu thương và tiếp nhận bạn

Khi bạn gặp nguy hiểm tính mạng, nhất định đừng sợ hãi, mà hãy bình tĩnh đối mặt với nó. Đây chính là thông điệp mà Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền gửi tới toàn thể người lao động qua câu chuyện: "Vô luận là đi đến nơi nào đều sẽ có người yêu thương và tiếp nhận bạn".