ID92

First trip away from home

Hãy cùng ôn lại bài tập luyện kỹ năng lắng nghe với chủ đề "Chuyến đi xa nhà đầu tiên"! Các bạn hãy nghe lời thoại vài lần và cố gắng hiểu nội dung. Sau khi nghe nhiều đã quen, chúng ta sẽ xem lại video với phụ đề để biết được ý nghĩa nhé.