ID92

Bộ sách "Doraemon tìm hiểu cơ thể người"

Sẽ thật là nhàm chán nếu như chúng ta cứ phải học về giải phẫu sinh lý bằng cách đọc hàng chồng sách dày cộp về từng bộ phận của cơ thể, phải nhớ những con số, những bảng thống kê chi chít. Doraemon đã có giải pháp cho vấn đề gay go đó.