ID92

Cao điểm cuối cùng

Là một cán bộ quân đội, Hữu Mai đã có mặt tại Điện Biên Phủ từ những ngày “Khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm com vắt”. Tác giả đã dựng lại trong “Cao điểm cuối cùng” cuộc chiến đấu trên đồi A1, nơi được gọi là “chiếc chìa khoá sống của Điện Biên Phủ”.