ID92

Vì sao nước Đức là cường quốc trên thế giới

Nước Đức là nước bại trận và bị tàn phá nặng nề sau 2 cuộc đại chiến. Tuy nhiên, nước Đức ngày nay vẫn là một cường quốc trên thế giới. Vậy người Đức đã làm gì để vực dậy đất nước?