Bức thư Bác gửi Xưởng May 10

Hôm đó là ngày 24 tháng 2 năm 1959, chỉ hơn một tháng sau ngày Người về thăm May 10. Khi nhận được món quà của Xưởng may 10, Người khen quần áo may đẹp, sau đó lên nhà sàn ngồi đánh máy bức thư gửi cho công nhân, chiến sỹ, nhân viên và cán bộ Xưởng May 10, Cục Quân nhu, Tổng cục Hậu cần.

| Ngày: 15/05/2020 16:19

Khảo sát ý kiến của bạn
Giao diện web mới của may 10?
Giao diện đẹp
Dễ nhìn
Có nhiều nét mới và thu hút
Không đẹp
Khó dùng

Tin nổi bật