ID92

Sức khỏe suy giảm, trí tuệ lu mờ

Đó là hậu quả của việc thường xuyên uống rượu bia gây ra.