ID92

Thói xấu cần phải tránh

Nói dối quen miệng sẽ trở thành cái tật rất khó diệt trừ. Nói dối mà người ta biết được thì coi như mình bị cô lập, không còn ai muốn tin vào lời nói của mình nữa.