Điểm tin ngày 13/07/2020

Xin mời anh chị em và các bạn đến với một số thông tin đáng chú ý ngày hôm nay.