ID92

Những loại văcxin chị em cần tiêm trước khi mang thai

Hiện có nhiều bệnh truyền nhiễm có thể xảy ra trong giai đoạn ngay trước và trong thời gian mang thai. Trong đó một số bệnh hoàn toàn có thể phòng được bằng cách tiêm văcxin. Dưới đây là những văcxin chị em nên tiêm trước khi có bầu theo khuyến cáo sử dụng văcxin cho mọi lứa tuổi ở Việt Nam.