Chia sẻ của nhân viên giành giải nhất kỳ thi tìm hiểu “May 10- 60 năm làm theo lời Bác”

Tại lễ chào cờ ngày 24/6/2019, Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Cụm trưởng Ráp 3- áo 1 xí nghiệp veston Hà Nội, giải nhất cuộc thi tìm hiểu “May 10- 60 năm làm theo lời Bác” đã chia sẻ với CBCNV trong Tổng công ty nội dung câu chuyện của mình về việc học tập và làm theo tấm gương tấm gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau đây S1959 xin trích lại một phần nội dung bài chia sẻ này.