Điểm tin ngày 17/01/2022

Xin mời anh chị em và các bạn đến với một số thông tin đáng chú ý ngày hôm nay.