ID92

Cơn bão đi qua tình người còn lại

Do hậu quả của bão số 10 gây ra khá nặng nề, trên tinh thần tương thân tương ái, Tổng giám đốc mong muốn những người con May 10 hãy đùm bọc, sẻ chia những khó khăn vất vả mà đồng bào miền trung ruột thịt đang gặp phải.