Điểm tin ngày 05/6/2023

Xin mời anh chị em và các bạn đến với một số thông tin đáng chú ý ngày hôm nay.