Hân hoan niềm vui về nhà mới

Tinh thần tương thân tương ái của người May 10 được thể hiện rõ nét qua sự việc gia đình anh Nguyễn Hữu Huy – Công nhân tổ cắt Xí nghiệp Veston xảy ra cháy nhà do chập điện vào tháng 10/2023. Sau hơn một tháng, căn nhà mới đã được hoàn thiện với đóng góp sức người, sức của và tình cảm ấm áp của CBCNV May 10.