ID92

"Tư tưởng thông thì công việc tốt"

Đây là lời dạy của Bác dành cho những người con May 10 cách đây hơn nửa thế kỷ.