ID92

Home Alone

Bài tập luyện kỹ năng lắng nghe, có chủ đề về "Ở nhà một mình". Các bạn hãy nghe lời thoại vài lần và cố gắng hiểu nội dung. Sau khi nghe nhiều đã quen, chúng ta sẽ xem lại video với phụ đề để biết được ý nghĩa. Các bạn cũng đừng quên làm bài tập ở cuối video nhé.