Tăng năng suất, chất lượng công việc từ những sáng kiến hữu ích của người lao động

Gắn bó với Xí nghiệp Veston Hà Nội – TCT May 10 đã tròn 10 năm, chị Trần Thị Vân, công nhân vận hành máy may công nghiệp luôn có tinh thần làm việc nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu suất vượt mức yêu cầu và đặc biệt là những sáng kiến, sáng tạo được áp dụng có hiệu quả, góp phần tăng năng suất và chất lượng cho cá nhân cũng như tập thể.