Trường Cao đẳng nghề Long Biên đẩy mạnh công tác tuyển sinh

Sau khoảng thời gian gián đoạn các công tác tuyển sinh vì dịch Covid-19, Trung tâm tuyển sinh - Trường Cao đẳng nghề Long Biên đã lên kế hoạch thực hiện các công việc: tư vấn tuyển sinh, tư vấn hướng nghiệp, khảo sát nhu cầu học tập của học sinh và tổ chức tham quan doanh nghiệp cho học sinh khối lớp 12, lớp 9 một số trường trên địa bàn Quận Long Biên - thành phố Hà Nội, từ ngày 20/5 – 31/5.