ID92

Công tác an toàn thực phẩm tại trường mầm non May 10

Để thực hiện mục tiêu năm 2019 không còn trẻ suy dinh dưỡng, 96% trẻ đạt yêu cầu của độ tuổi, công tác đảm bảo ATTP tại trường Mầm non May 10 luôn được Ban giám hiệu đặt lên hàng đầu để nuôi dạy trẻ phát triển khỏe mạnh. Nhà trường xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng không kém nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ.