Thông báo về việc sử dụng hình ảnh không đúng để lừa đảo khách hang qua mạng xã hội

Thời gian gần đây đã có một số tài khoản trên mạng xã hội sử dụng thông tin, hình ảnh, cắt dán con dấu, chữ ký, tạo fanpage giả của May 10 để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của người mua….