Điểm tin ngày 04/08/2020

Xin mời anh chị em và các bạn đến với một số thông tin đáng chú ý ngày hôm nay.