ID92

May Bỉm Sơn- Doanh nghiệp vì người lao động

“Không nợ bảo hiểm xã hội, việc làm ổn định, thu nhập bình quân cao hơn với thu nhập bình quân (TNBQ) của tỉnh. Đó là khẳng định của Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa khi ông tham dự Hội nghị người lao động tại Xí nghiệp Bỉm Sơn vào ngày 17/3/2018.