ID92

Chăm sóc mắt theo cách của người Nhật để trẻ hóa

Phương pháp massage đặc biệt gọi là Shiatsu có thể giúp trẻ hóa và phục hồi khu vực xung quanh mắt về trạng thái ban đầu.