2022 sẽ là một năm bùng nổ của HAMI

Sáng ngày 15/01/2022, Hội Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đã có buổi họp BCH tại TCT May 10. Buổi họp triển khai hai nội dung chính: đánh giá hoạt động của Hội trong những tháng vừa qua kể từ sau Đại hội và đưa ra mục tiêu kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2022.