Điểm tin ngày 13/04/2021

Xin mời anh chị em và các bạn đến với một số thông tin đáng chú ý ngày hôm nay.