Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 20/09/2016 02:35:00 PM - Lượt xem: 63 lượt xem.

Theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội quy định, điều kiện hưởng chế độ ốm đau đối với các trường hợp cụ thể:

  1. Bản thân ngườilao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc và có văn bản xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền.
  2. Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có văn bản xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền.
Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn

Tin nổi bật