Bộ Luật lao động quy định về làm thêm giờ như thế nào?

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 20/09/2016 03:56:00 PM - Lượt xem: 1160 lượt xem.

Căn cứ pháp lý: Điều 104, Điều 105, Điều 106, Điều 107 – Bộ luật Lao động 2012.

- Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

- Người sử dụng lao động chỉ được huy động người lao động làm thêm giờ nếu được sử đồng ý của người lao động.

Tuy nhiên, trong những trường hợp huy động làm thêm giờ đặc biệt sau đây, người lao động không được từ chối, bất kể được huy động làm vào bất kỳ ngày nào, lúc nào:

+ Phải thực hiện lệnh tổng động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn dịch bệnh và thảm họa.

- Số giờ làm thêm tối đa của người lao động:

+ Một ngày không quá 50% số giờ làm việc bình thường, trường hợp doanh nghiệp áp dụng thời giờ làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày;

+ Một tháng không quá 30 giờ;

+ Một năm không quá 200 giờ, trừ một số trường hợp đặc biệt thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm.

Các trường hợp đặc biệt được làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm là các trường hợp:

+ Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt, may, da, giày, chế biến nông, lâm, thủy sản.

+ Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu, cấp, thoát nước.

+ Các trường hợp khác phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn.

Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn