ID92

Nghèo khổ cùng cực

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 17/07/2017 09:03:00 AM - Lượt xem: 54 lượt xem.

Đức Phật chỉ ra rằng, người nào phạm giới trộm cắp thì sẽ phải sống cuộc sống nghèo khổ cùng cực ngay cả trong đời này và đời sau. Khi chết sẽ rơi vào 4 cõi khổ.

Ảnh: XUÂN PHÚC

Nếu phạm tội trộm cắp, khi bị phát hiện nhẹ thì bị mọi người khinh bỉ, nặng thì phải đối mặt với tù tội. Trong đạo phật, thì đây là giới thứ 3 mà Đức Phật chỉ cho chúng ta không nên phạm phải.

Buổi nói chuyện của sư cô Khema được hơn 60 công nhân của các xí nghiệp chăm chú lắng nghe một cách nghiêm túc. Năm giới mọi người không nên phạm phải: Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, và không uống rượu. Mỗi giới chúng ta vi phạm thì đều nhận được kết quả ngay ở đời này và cả đời sau. Như nào là phạm giới trộm cắp, và hậu quả của việc trộm cắp sẽ đến với người đó như nào đã được sư cô giải thích khá cặn kẽ.

Người phạm giới trộm cắp khi 5 chi phần hội đủ là: Tài sản có chủ ( cá nhân, tập thể), biết tài sản đó không phải thuộc về mình, có tác ý muốn lấy, có hành động để chiếm lấy tài sản đó, kết quả là tài sản đó thuộc về mình. Trong kinh phật, Ngài chỉ ra rằng, những người phạm giới trộm cắp sẽ phải sống trong nghèo khổ cùng cực. Khi chết sẽ rơi vào các cõi khổ. Khi thấy tài sản của người khác mà lòng tham của mình khởi nên và muốn trộm cắp nó, nhưng chưa thực hiện được thì đó là ác ý và người đó có tâm bất thiện. Chúng ta phải biết dằn lòng trước mọi cám dỗ của vật chất, để tránh những nhậu quả không tốt đẹp đến với mình.

Chung Thủy

"
Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn

Tin nổi bật