Bài ca con đường Dệt May

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 27/05/2024 05:01:00 PM - Lượt xem: 6 lượt xem.

Ca khúc được giải trong Cuộc thi sáng tác các ca khúc về ngành Dệt May Việt Nam, nhằm tiếp nối các giai điệu tự hào và tôn vinh những đóng góp của ngành cho đất nước. Đưa dệt may đến với nghệ thuật, đưa nghệ thuật đến với dệt may, thấm sâu vào bông, vào xơ, để dệt nên những thanh âm lấp lánh của cuộc sống, lao động, sản xuất, thành những áo khăn, thành lụa mát lành...

Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn