Năng lực May 10

Được đăng bởi: - Ngày đăng: 16/07/2016 10:39:00 PM - Lượt xem: 2153 lượt xem.

Với quy mô hơn 11,000 lao động, 18 nhà máy trải dài từ Hà Nội đến Quảng Bình, Tổng công ty May 10 không ngừng phát triển nhằm hướng tới mục tiêu đạt doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2025.

Từ khóa:
Những kiến nghị và thắc mắc của bạn

Ý kiến của bạn